Підручники для школи

КЗ "Білгород-Дністровська спеціальна школа Одеської обласної ради"

 

Соціальний захист дітей

Соціальний моніторинг за 2019/2020 навчальний рік

Соціальний моніторинг – це «градусник» соціального середовища, що дозволяє педагогічному колективу  «виміряти» температуру стану школи.

Мета соціального моніторингу – аналіз соціального середовища розвитку здобувачів освіти  закладу:

 

Порівняльна таблиця соціальних показників протягом 2017-2020 років

 

2017-2018н.р.

2018-2019н.р.

2019-2020

 

К-сть

%

К-сть

%

К-ть

%

Всього дітей, з них:

117

 

111

 

102

 

Багатодітні сім’ї

29

24,8

29

26,1

30

29,4

Неповні сім’ї

47

40,1

45

40

5

38

37,2

Діти-сироти

1

0,85

1

0,9

1

0,98

Напівсироти

5

4,2

5

4,5

5

4,9

Позбавлені батьківського піклуван

я

19

16,2

21

18,9

17

16,6

Діти-інваліди

9

7,7

10

9,0

9

8,8

СЖО

10

8,5

10

9,0

13

12,7

ВШО

6

5,1

6

5,4

7

6,8

Облік в ЮП

0

0

0

0

0

0

  

Як бачимо, кількість

- багатодітний сімей збільшилась на 3,3%;

 - неповних сімей зменшилась на 3,3%;

- дітей-сиріт залишилась майже  без змін;

- дітей-напівсиріт залишилась без змін;

-позбавлених батьківського піклування зменшилась на 2,3% /за рахунок вихованців дитячого будинку/;

- дітей-інвалідів залишилась майже  без змін;

- дітей, які опинилися в СЖО збільшилась на 3,7%;

- дітей, які перебувають на ВШО збільшилась на 1,4%;

- дітей, які перебувають на обліку в ЮП Білгород-Дністровського відділу НП. протягом останніх чотирьох років не має.

В закладі навчалися 7 учнів, які потребували особливої уваги зі сторони педагогів, батьків та суспільства.

Щорічно, як показують діаграми, незначно, але зменшується чисельність дітей пільгових категорій. У 2019/2020 навчальному році пільговий контингент здобувачів освіти  склав 2,9% (3 дітей) від загальної кількості здобувачів освіти, що на 1,6% менше ніж у попередньому навчальному році.

 

всього учнів, 102 з них:

 

 

діти-сироти

1

 

ПБП

3

 

діти-інваліди

10

 

біженці АТО

2

 

 

 

 

 

Залучення учнів до гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстерня чудес

12

Спортивні ігри 2-4кл

12

Спортивні і

ри 5-8кл

12

Комп’ютерна абетка 

46

Танцювальний 0-3к

12

Танцювальний  4-7кл

1

 

Домісолька 2-4 кл

13

Домісолька 5- 9 кл

13

Ляльковий 1-4кл.

               

2

Екологічна варта

           12

Умілі руки                

            

           12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про стан здоров’я учнів

здорові

43

сколіоз

16

розщелина

4

плоскостопість

29

косоокість

2

логоневроз

5

ожиріння

5

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогічний супровід здійснювався вчителями-логопедами, психологом, вихователями школи-інтернату.

Таблиця 1

 Психолого-педагогічний супровід дітей з тяжкими вадами мовлення

п/п

Зміст роботи

Термін

    Відповідальні

1

Діагностика мовленнєвих порушень та готовності до школи

вересень

Психолог, логопед, вчителі

2

Обстеження новоприбулих здобувачів освіти  з метою виявлення труднощів в навчанні

вересень

Вчителі, психолог, логопед

3

Обстеження здобувачів освіти  для розподілу їх в корекційні групи

вересень

Вчителі, логопед,

вихователі

4

Робота в корекційно-реабілітаційних групах

протягом року

Педагоги

5

Робота груп логопедичної корекції та корекції розвитку

протягом року

Логопед, вчителі

6

Робота з розвитку комунікабельності, самопізнання, самовираження

жовтень - травень

Логопед

7

Розвиток пізнавальної активності та можливостей здобувачів освіти 

протягом року

Вчителі, психолог, логопед

8

Розвиток та корекція психічних процесів

протягом року

Вчителі, психолог, логопед

9

 Логоритміка - розвиток відчуття ритму, музичних слуху, пам’яті, темпу, розвиток координації рухів, осанки,  корекція нервово-психічного стану, емоційно-вольової сфери, загального розвитку дітей.

протягом року

Вчителі, психолог, вихователі

10

 ЛФК- розвиток дрібної моторики кистей рук, загальної моторики, координації рухів.

протягом року

Вчитель ЛФК

11

Розвиток та корекція етичних та естетичних навичок.

протягом року

Вчителі, вихователі, бібліотекар

12

Корекція психоемоційного стану через мистецтво: гурткова робота.

протягом року

Керівники гуртка

13

Заняття коригуючою гімнастикою з дітьми з порушенням вестибулярного апарату, дихальної системи, інше.

протягом року

Вчитель  логоритміки

14

Корекційні вправи та ігри на уроках, заняттях, самопідготовці, при проведенні виховних заходів.

постійно

Вчителі, вихователі

15

Робота шкільного КППС.

протягом року

Члени КППС

16

Консультування батьків з питань корекції звуковимови, мовлення, навчання та виховання учнів.

постійно

Вчителі, логопед, вихователі, психолог

 

Робота шкільної команди психолого-педагогічного супроводу

Зміст роботи КППС визначався особливостями контингенту у спеціальній  школі -  учні з  ринолалією, дизартрією, логоневрозом, сенсорною, сенсомоторною, моторною алалією, ЗНМ І, ІІ рівнів, порушеннями усного, писемного мовлення. КППС діяла з метою виявлення особливостей індивідуального розвитку дітей з тяжкими вадами мовлення, визначення адекватних умов навчання, виховання, розвитку, корекції, працевлаштування. Було створено індивідуальний маршрут здобувача освіти.

 

Кількість консультативних заходів, наданих членами КППС в 2019/2020 навчальному році

№ з/п

Види консультативної допомоги

Кількість консультацій

1

Консультації батькам

41

2

Консультації педагогам

23

3

Консультації медикам

9

4

Інші види

26

 

Кількість проведених засідань та конференцій КППС в 2019-2020 н.р.

Кількість засідань КППСД

Кількість проведених конференцій

10

1

 

Загальна кількість дітей, які були обстежені КППС

№ з/п

Обстежені КППС

2019-2020 н.р.

1.

Вперше прибулі (всього обстежено);

18

2.

Початкова школа (всього обстежено);

16

3.

Здобувачі освіти, які навчаються з іспитовим терміном на один рік

3

4

Здобувачі освіт , які мають порушення поведінки

2

5

Труднощі в навчанні

3

6

Інше

28

Всього обстежено

70