КЗ "Білгород-Дністровська спеціальна школа Одеської обласної ради"

 

Соціально-психологічна служба

     У школі - інтернаті здійснюється соціально - психологічний  супровід кожного учня.  Практичним психологом  використовуються  тестові методики, анкети-опитування для обстеження дітей з тяжкими вадами мовлення, проводяться індивідуальні та колективні заняття, бесіди, тренінги та інше. Соціальним педагогом, через співбесіди з батьками або особами, що їх замінюють, вивчення документації, обстеження житлово - побутових умов, встановлюється соціальний статус кожної дитини, оформлюється банк  даних та планується відповідна робота з різними категоріями школярів. Соціально-психологічною службою проводиться також корекційно-реабілітаційна робота, яка спрямована на профілактику правопорушень, бродяжництва, прищеплення навичок здорового способу життя, запобігання проявів насильства у сім’ї.     

 

 

Практичний психолог - Глуган Марія Олександрівна 

 

 

 

 

Соціальний педагог - Волканова Валентина Василівна

 

 

 

План заходів

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу в

КЗ «Білгород-Дністровська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №10 І-ІІ ступенів» на 2019-2021рр

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

                     1.

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): · педагогічний персонал; · допоміжний персонал; · технічний персонал.

Вересень

Адміністрація

                     2.

Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Вересень

Класні керівники, вихователі, (7–10 класи)

                     3.

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Психолог, соціальний педагог, класні керівники

                     4.

Створення (або оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

Вересень

Відповідальний за роботу сайту школи

                     5.

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

· з вивчення учнівського колективу;

· з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Жовтень

психолог

                     6.

Підготовка тематичних буклетів за участю старшокласників

Листопад

Класні керівники, вихователі 7 – 10кл.

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

                     7.

Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування.

Жовтень

ЗНВР, психолог

                     8.

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

Січень

ЗНВР, психолог

                     9.

Співбесіда з класними керівниками та вихователями за результатами діагностики класного колективу

Щомісяця

психолог, класні керівники, вихователі

                10.

Консультування класних керівників та вихователів психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Постійно

ЗНВ, психолог

Робота з учнями

                 11.

Диспут «Що псує стосунки між людьми»

вересень

вихователі 8 – 10кл.

12.

Участь здобувачів освіти,батьків та вчителів у заходах до Європейського дня протидії торгівлі людьми

жовтень

Класні керівники 1-10-х класів, ЗВР

                13.

Виховний захід до Дня ненасильства (5 – 9 кл.)

жовтень

вихователі 5 – 10 кл.

                14.

Година спілкування “Толерантність людини – найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві”

листопад

вихователі 5 – 10 кл.

               15.

Участь здобувачів освіти у конкурсі творчих робіт до щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства!»

Листопад

Класні керівники 4-10-х класів, ЗВР

                16.

Година правової грамотності “Великі права маленької дитини”

грудень

вихователі 1 – 4 кл.

                17.

Проведення виставки дитячих творчих робіт «Стоп насильству!» до Дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Січень

Вчитель ОБМ 4-10-х класів, педагог-організатор

18.

Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті" (2 – 4 кл.)

лютий

психолог

                 19.

Проведення виставки методичної та просвітницької літератури щодо профілактики жорстокого поводження та насильства

лютий

Шкільний бібліотекар

                20.

Бесіда –тренінг «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» (8 – 9 кл.)

березень

психолог

                 21.

Розгляд питань щодо запобігання та протидії булінгу на засіданні педради , нараді при директорові, батьківських зборах

Упродовж року

Класні керівники 1-10-х класів

                 22.

Дебати: «Право на приватне життя»

квітень

вихователі 8 – 10кл.

23

Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школ», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг».

Протягом року

Соціальний педагог

Робота з батьками

 

Тематичні загальношкільні батьківські збори

Вересень

Адміністрація

 

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Заступник директора з НВР

 

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

Протягом року

психолог, соціальний педагог

 

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Протягом року

психолог, соціальний педагог

 

 

 

КЗ « Білгород-Дністровська спеціальна загальноосвітня  школа-інтернат №10 

 І-ІІ ступенів»

 

Наказ

                                                             

  31.08.2020 року                             м. Білгород – Дністровський                         № 106

 

Про створення комісії та затвердження

плану заходів на запобігання та протидію

булінгу (цькуванню) в освітньому закладі

 

  На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року No2657-VIII, листа МОН України від 29.01.2019 року No 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України та з метою своєчасного вживання заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Призначити заступника директора з виховної роботи Жаботинського П.М. відповідальною за запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:

    Стасенко В.Г. – директор школи, голова комісії;

    Жаботинський П.М. – заступник директора з виховної роботи, член комісії;

    Олійник М.О. – практичний психолог, член комісії;

    Молоднякова І.А. – соціальний педагог, член комісії;

    Батько / мати учня, з яким стався випадок булінгу, член комісії;

    Русу І.І. -  класний керівник 10 класу.

3. Затвердити порядок реагування на встановлені випадки булінгу (цькування) в школі та відповідальність осіб причетних до цього.

4. Затвердити процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в установі.

5. Затвердити план заходів на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі-інтернаті.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                        В.Г.Стасенко

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

Порядок реагування на встановлені випадки булінгу (цькування) в школі та відповідальність осіб причетних до булінгу.

 

Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Додаток №2

Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

 

Додаток №3
до Порядку реагування
на випадки булінгу (цькування)
(пункт 8 розділу IV)

ПРОТОКОЛ №_____
засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

_________________________________________________________________________________

                                                         (Найменування закладу освіти)
 

«___» _______________ 20___ р. ___________________________________ Час ____ год ____ хв

Підстава: _________________________________________________________________________

                (від кого і коли надійшло заява або повідомлення про випадок булінгу (цькування)
_________________________________________________________________________________

                                                 (стислий зміст заяви або повідомлення)
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Присутні:

Члени комісії (_____ осіб) згідно з наказом про склад комісії від _____________ №_______:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Інші особи (______ осіб):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

І. Затвердження Порядку денного засідання

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ІІ. Розгляд питань Порядку денного засідання1

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                                                         ІІІ. Ухвалили рішення про2

потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах

_________________________________________________________________________________

    (опис відповідних послуг та відповідальні за їх надання) заходи для усунення причин булінгу (цькування)

_________________________________________________________________________________

    (опис заходів та відповідальні за їх виконання) заходи виховного впливу щодо сторін булінгу    (цькування)

_________________________________________________________________________________

                                          (опис заходів та відповідальні за їх виконання)
 

рекомендації для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доціль-
них методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми
сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками

_________________________________________________________________________________

                               (опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)
 

рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)

_________________________________________________________________________________

                              (опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)

Голова комісії                                                                                         ______________

Секретар                                                                                                  ______________

 

_____________________
1 Розділ II доповнюється окремими сторінками.

2 Розділ III доповнюється окремими сторінками.