Підручники для школи

КЗ "Білгород-Дністровська спеціальна школа Одеської обласної ради"

 

Аналіз роботи школи за 2020-2021 навчальний рік

Аналіз роботи школи за 2020-2021 навчальний рік

Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей і молоді залежить наше спільне майбутнє. Становлення та виховання дитини як особистості відбувається в період навчання її у школі. Школа – це простір життя дитини. Тут дитина не готується до життя, а повністю живе, тому всю діяльність закладу побудовано так, щоб сприяти розвитку особистості, як творця та проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педагогами, школою і родиною.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації освітнього процесу», постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової  освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», від 08.12.2006  № 1686 «Про затвердження Державної типової програми  реабілітації інвалідів»; від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»; наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2007  № 623  «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання, листів Міністерства освіти і науки України від 06.08.2018 №  1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти у 2020 – 2021 навчальному році»,  Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та навчально–реабілітаційних центрів» затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 22.02.2013 № 144 тощо.

Регламентуючим документом роботи закладу було Положення про спеціальну школу (наказ Міністерства освіти і науки України від 6 березня 2019 р. № 221).

 Здійснювалася цілеспрямована робота направлена на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та положень НУШ, метою яких є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки й забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

З 2020-2021навчального року розпочато опрацювання методичної проблеми  «Реалізація основних напрямків оновлення освітніх, корекційно – розвиткових  процесів з урахуванням вимог Нової української школи»

Організація освітнього процесу в освітньому закладі здійснювалась відповідно до Навчального плану. Інваріантна та варіативна складові навчального плану відповідають специфіці навчального закладу.

Освітній процес здійснювався за Типовими освітніми програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

Проводилась системна, планомірна та скоординована робота, яка охопила всі напрями функціонування школи-інтернату як закладу загальної середньої освіти. Реалізація завдань з удосконалення якості освіти у 2019/2020 навчальному році була направлена на вирішення задач, визначених планом роботи  освітнього закладу на навчальний рік.

Основна мета школи – корекція мовленнєвих вад, забезпечення загальноосвітньої підготовки учнів на основі диференціації, індивідуалізації та інтеграції навчальних курсів, введення спеціальних корекційних занять, логоритміки, ЛФК. Головні напрямки роботи медичної, соціально-психологічної та логопедичної служб визначалися на підставі особливостей психофізичного розвитку дітей. В закладі створені всі умови для становлення та соціалізації особистості.

На реалізацію науково-методичної проблеми були спрямовані заходи:

№ з/п

Зміст питань, що розглядаються

Термін проведення

Форма розгляду

Відповдальні метод. підрозділи 

1

Хід та особливості впровадження нових Державних стандартів

Серпень

Інформаційний

майданчик

Методична рада 

2

Нова Українська школа-нові стандарти освіти

Серпень 

Консультативний пункт

ШМО вчителів 1-4 класів, логопедів

3

Формування інформаційної компетентності вчителя та учнів в умовах НУШ

Вересень 

          ШСП

ЗВР

4

Розвиток професійної компетентності сучасного педагога: реалії і перспективи. Вихователь в контексті модернізації освіти

Жовтень

Круглий стіл

ШМО вихователів 5-9 класів

5

Традиційні та інноваційні технології в сучасному уроці. Використання ІКТ на уроках

Жовтень

Філософська педмозаїка

ШМО вчителів 1-4 класів, логопедів

6

Впровадження інформаційних технологій в роботу вчителів природничо - математичного циклу

Жовтень

Презентація

ШМО ПМЦ

7

Розвиток міжособистісної взаємодії, покращення стосунків та спілкування у колективі

Жовтень

ППС

Психолог

8

Самоосвіта в системі формування професійної компетентності педагогів

Жовтень 

Діалоги з питання

Методична рада

9

Нейробіка для дітей. Добірка логопедичних ігор у другій половині дня

Жовтень 

Коло ідей

ТЕМІ

10

Можливості сучасних ІКТ та мультимедійних засобів в організації активної освітньо – пізнавальної діяльності школярів

Жовтень 

Творча лабораторія кл. кер

ЗВР

11

Технології дистанційного навчання: інструменти для миттєвого зворотнього зв’язку 

Жовтень 

Консіліум-презентація

ШМО ХЕЦ

12

Освоєння інноваційно-комунікаційних технологій створення он-лайн тестувань з використанням платформи «На Урок»

Листопад


 

Практикум


 

ШМО вчителів  гуманітар. циклу

13

Професійне зростання педагога в сучасному освітньому просторі

Листопад

ШСП

ЗВР

14

Соціалізація особистості в сучасній освіті: від теорії до практики

Грудень  

Педагогічна рада

ЗНВР

15

Готовність вчителя до інноваційної діяльності

Грудень 

ППС

Психолог

16

Гейміфікація в освіті. Ігрові рішення як засіб розвитку учасників освітнього процесу

Січень 

Естафета здивувань

ШМО ХЕЦ

17

Освіта для сталого розвитку – майбутнє, якого ми прагнемо

Січень 

Квест

ШМО вих.. 1 – 4 кл.

18

Формування ключових компетентностей учнів в умовах модернізації освіти

Січень

Вернісаж ідей

ШМО ПМЦ

19

Сучасні корекційні   технології  у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Січень

Скарбнички досвіду

ШМО вчителів 1-4 класів, логопедів

20

Психоемоційна напруга: основні шляхи оптимізації емоційного стану методами арт-терапії

Січень

Ділова гра

Психолог

21

Проєктна технологія у сучасному освітньому просторі: суть, досвід, використання, перспективи

Лютий 

Педагогічна рада

ЗВР

22

Нові освітні технології під час підготовки КТС

Лютий  

ШСП

ЗВР

23

Розвиток особистості вчителя та учня в умовах НУШ

Березень 

Методичні  діалоги

ШМО ПМЦ

24

Цифрова грамотність: YouTube, Gmail,  Coogl  Диск

Березень 

Практикум

ШМО ХЕЦ

25

Використання мобільного дотатку  Googl-Клас. Робота з веб-сервісом Googl-Клас для прискорення процесу поширення завдань безпаперовим шляхом.

Березень

Школа майстерності

ШМО вчителів  гуманітар. циклу

26

Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення

Березень

Методичні посиденьки

ШМО вчителів 1-4 класів, логопедів

27

Інформаційна компетентність – професійна креативність класного керівника

Березень

Творча лабораторія кл. кер

ЗВР

28

Творчі звіти кращих вчителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою

Травень

Презентація

ЗНВР, ЗВР

Керівники ШМО

29

Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи

Травень

Методичний семінар

Методичний кабінет