КЗ "Білгород-Дністровська спеціальна школа Одеської обласної ради"

 

Річний план роботи на 2020-2021 н.р.

 Педагогічні ради

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1

 

 

 

Моніторинг діяльності  школи - інтернату за 2019-2020 навчальний рік і  завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік

серпень

Директор

Обговорення та затвердження річного плану роботи школи на 2020 – 2021 н.р.

Директор

Узгодження планів спортивно-масової, лікувально-профілактичної, соціально – психологічної  роботи,      шкільної бібліотеки на 2020-2021 навчальний рік

Заступник директора з виховної роботи, лікар,

бібліотекар

Затвердження списків дітей для навчання за індивідуальними планами

Педагогічний колектив

2

Соціалізація особистості в сучасній освіті: від теорії до практики

грудень

Заступник директора з навчально-виховної роботи

3

Проєктна технологія у сучасному освітньому просторі: суть, досвід, використання, перспективи

лютий

 

Заступник директора з виховної роботи

4

Атестація – 2021

березень

Директор

5

Проведення ДПА

квітень

Директор

6

 

 

Про випуск учнів 10 класу.

Про затвердження характеристик на випускників

травень

          Директор

7

 

Про завершення навчального року та переведення учнів 1-9 класів до наступних класів.

Результати моніторингу виконання навчальних планів  та програм.

Про  завершення навчальної практики учнів в 5-9 класах.

Про затвердження  навчального плану

 

червень

Директор

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

 

Наради при директорі

З М І С Т

Доповідач

Документ

СЕРПЕНЬ

1

{C}-          Про виконання заходів по підготовці закладу до нового навчального року.

{C}-          -стан виконання літніх ремонтних робіт;

{C}-          -проходження медогляду педагогами;

{C}-          -комплектування класів, виховних груп;

             - режим дня школи-інтернату

 

 

Директор

Лікар

Директор

ЗВР

 

 

 Інформація

Інформація

Інформація

Наказ

2

Про заходи щодо охорони праці та зміцнення здоров'я учнів та організації медичного супроводу освітнього процесу

Директор

 

Інформація

3

Зміни в навантаженні педагогів. Забезпечення педкадрами

Директор

 

Наказ

 

4

Аналіз забезпеченості освітнього закладу навчальними програмами та підручниками

Бібліотекар

Інформація

5

Про організацію харчування, питного режиму учнів в школі-інтернаті

ЗВР

 

Наказ

6

Про організацію чергування педагогів  по школі, в їдальні

ЗВР

Наказ

 

7

Ознайомлення працівників школи з Правилами внутрішкільного трудового розпорядку, функціональними обов’язками.

Адміністрація

Інформація

8

Проведення Дня знань; тематика першого уроку

ЗНВР

Інформація

9

Про організацію роботи закладу з охорони праці та пожежної безпеки

   Інженер з ТБ

Інструктаж

ВЕРЕСЕНЬ

1

 

Про стан впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 3-х класах у 2020 -2021 навчальному році

Директор

 

Інформація

 

2

Про стан календарного планування на 2020-2021 навчальний рік

ЗНВР, ЗВР

 

Наказ

 

3

Про тематичний облік знань із начальних предметів та вимог щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму

ЗНВР

 

Наказ

 

4

Моніторинг написання зондуючих контрольних робіт

Вчителі

Інформація

5

Про організацію роботи учителів школи з підготовки учнів до ЗНО та ДПА.

ЗНВР

Інформація

 

6

Про стан роботи з батьківською громадськістю

    Педагоги

Інформація

7

Дотримання санітарно - гігієнічних норм в освітньому процесі

      Лікар

Інформація

8

Про   стан   роботи   органів   учнівського самоврядування

Педпрацівники

Інформація

ЖОВТЕНЬ

1

Про стан відвідування учнями школи

Вихователі

Інформація

2

Стан ведення шкільної документації

ЗНВР,ЗВР

    Інформація

3

Про особливості проведення курсової перепідготовки, атестації педагогічних працівників у 2020 -2021 навчальному році

ЗНВР

Наказ

4

Про роботу з молодими та малодосвідченими педагогами

ЗНВР,

ЗВР

Наказ

 

5

Адаптація учнів 1 класу до навчання в закладі, учнів 5 класу до навчання в основній школі

ЗНВР, ЗВР

Довідка

6

Про охорону праці та безпеку життєдіяльності

Інженер з ТБ

Інформація

7

 

Організація дозвілля школярів; охоплення гуртковою роботою

ЗВР

 

Інформація

 

   8

Про  стан  ведення  моніторингових  досліджень  у закладі

        ЗНВР

Вчителі

Інформація

9

Участь педагогів школи у вебінарах, семінарах, конференціях з метою підвищення якості самоосвіти

Керівники ШМО

Інформація

                                                                       ЛИСТОПАД

1

Про виконання Статуту та правил внутрішнього розпорядку

Директор

 

Інформація

2

 

Дотримання вимог нормативно правових документів під час оцінювання навчальних досягнень учнів

ЗНВР

Інформація

3

Про результати моніторингу стану ведення вчителями, вихователями поурочних планів

ЗНВР

ЗВР

Наказ

 

4

 

Про підсумки перевірки стану роботи педагогічного колективу з виконання Закону України «Про мови»

ЗНВР

 

Наказ

   5

 

Про стан роботи з кризовими сім’ями

 

Соціальний педагог

Інформація

 

  6

Про навантаження учнів домашніми завданнями.

Моніторинг самостійної діяльності учнів під час самопідготовки

Педагоги

ЗВР

Інформація

  7

      Про підготовку до ДПА-2020

Вчителі

Інформація

  8

Моніторинг роботи педагогічних працівників з шкільною документацією учня: щоденники, зошити

ЗНВР

ЗВР

   Аналіз

  9

Про готовність закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 навчального року в частині виконання вимог пожежної та техногенної безпеки

Завгосп

 Інформація

ГРУДЕНЬ

1

Про організацію роботи з дітьми, що навчаються за індивідуальними планами

Вчителі

Інформація

2

Моніторинг написання підсумкових контрольних робіт за І семестр з основних предметів

Педагоги

Аналіз

3

Про роботу з соціального захисту учнів пільгового контингенту

Соціальний педагог

Інформація

 

4

Створення сучасної матеріально-технічної бази для корекції,  навчання, виховання,та розвитку учнів класів НУШ

ЗНВР, ЗВР

Педагоги

Інформація

 

5

Про роботу їдальні та виконання норм харчування

Дієтсестра

Інформація

6

Про підготовку та проведення Новорічних та Різдвяних свят. Дотримання протипожежної безпеки

         ЗВР

Наказ

СІЧЕНЬ

1

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів; якості  надання корекційних послуг

Педагоги

ЗНВР

Звіти

2

Моніторинг відвідування учнями навчальних занять в І семестрі

Класні керівники

Звіти

3

Моніторинг виконання навчальних планів і   програм за   І семестр

ЗНВР

Наказ

4

Стан ведення шкільної документації

Адміністрація

Наказ

5

Запровадження в практику роботи закладу інноваційних технологій навчання

Педагоги

Наказ

6

Про хід атестації педагогічних працівників

Директор

Інформація

7

Моніторинг показників роботи молодих і малодосвідчених педпрацівників

Адміністрація

Аналіз

8

Готовність шкільних приміщень та спального корпусу до навчання в  ІІ  семестрі

Завгосп

Інформація

                                                                                  ЛЮТИЙ

1

Створення умов для навчання дітей з різним рівнем ЗУН

Педагоги

Інформація

2

Про роботу класних керівників, вихователів з щоденниками учнів

ЗВР

Інформація

3

Про якість проведення класних годин

ЗВР

Інформація

4

Про профорієнтаційну роботу  з учнями

ЗВР

Інформація

5

     Про роботу з питань подолання злочинності,     правопорушень, бродяжництва, негативних проявів серед учнів у 2019 - 2020 н.р.

Соціальний педагог

Наказ

6

Хід проходження атестації; виконання планів курсової перепідготовки

Директор

Інформація

7

Про проведення ДПА в 2019 - 2020 н.р. 

ЗНВР

Інформація

8

Техніка безпеки і охорона праці в школі- інтернаті

ЗВР

Наказ

                                                                              БЕРЕЗЕНЬ

1

Про лікувально-профілактичну роботу в закладі

Лікар

Інформація

2

Про стан гурткової роботи

ЗВР

Наказ

3

Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням  учнями навчальних занять

Вчителі вихователі

Інформація

 

4

 

Система роботи вчителів із розвитку писемних навичок та навичок читання школярів

Педагоги

Інформація

 

  5

Про підсумки КУК  в 4 класі

        ЗНВР

       Наказ

  6

Про організацію проведення навчальної практики, екскурсій

      Директор

        Наказ

  7

Хід реалізації плану заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи

Директор

Інформація

КВІТЕНЬ

1

Корекційно-реабілітаційна робота в закладі

ЗНВР

Наказ

2

Стан виробничої санітарії на уроках трудового навчання, інформатики, фізичної культури

 

ЗНВР

Інформація

 

   3

Про порядок завершення 2020 -2021 н.р., проведення ДПА здобувачів освіти

         ЗНВР

 Інформація

4

  

Про організацію оздоровчої компанії учнів пільгового контингенту

ЗВР

 

Інформація

 

  5

Про підготовку та проведення Дня  ЦО

ЗВР

Наказ

  6

Про стан роботи шкільної бібліотеки

ЗВР

Наказ

7

Про роботу їдальні та виконання норм харчування

Дієтсестра

Інформація

ТРАВЕНЬ

1

 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів; якості  надання корекційних послуг

Класні керівники

Звіти

2

Моніторинг відвідування учнями навчальних занять в ІІ семестрі

Класні керівники

Звіти

3

Моніторинг результативності впровадження ідей педагогіки партнерства

ЗНВР

ЗВР

Наказ

4

Про організаційні питання успішного закінчення  ІІ семестру, навчального року

Директор

Інформація

5

Про  якість надання логопедичної допомоги  учням-логопатам

ЗНВР

Наказ

6

Підготовка і проведення ремонтних робіт в школі

Завгосп

Обговорення

7

Про роботу з соціального захисту учнів пільгового контингенту

Соціальний педагог

Інформація

 

8

Про стан роботи з охорони життя і здоров’я учнів. Запобігання дитячого травматизму

           ЗВР

Наказ

ЧЕРВЕНЬ

1

 

Моніторинг виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр

ЗНВР

Наказ

2

Стан ведення шкільної документації

Адміністрація

Наказ

3

Про щорічні відпустки педагогічних працівників

Голова ПК

Інформація

4

Про оздоровлення учнів пільгового контингенту

ЗВР

Інформація

5

Проведення ремонтних робіт в школі- інтернаті

Завгосп

Обговорення

 

 

План засідань психолого-педагогічного консіліуму на 2020-2021 навчальний рік

 

Зміст роботи

Термін проведення

Мета

Відповідальні

1

Планування і затвердження діяльності психолого-педагогічного консіліуму на 2020-2021 н.р.

Затвердження складу консіліуму.

Розгляд заяв батьків

 

 

Серпень

Визначити мету та задач роботи на 2020-2021 н.р.       

 

Всі члени.

2

Обговорення результатів обстеження спеціалістами консіліуму новоприбулих дітей; дітей що навчаються з діагностичною ціллю :

{C}-          психологічний моніторинг;

{C}-          педагогічний моніторинг;

{C}-          соціальний статус;

{C}-          медичний супровід.

Оформлення індивідуальних корекційно-реабілітаційних маршрутів розвитку здобувачів освіти за висновками ІРЦ та результатами обстеження спеціалістами закладу.

Комплектування логопедичних та корекційних груп.

 

 

 

 

Вересень

Отримати інфор- мацію про сфор -мованість пізна- вальної сфери учнів, їх індивідуально-особистісних особливостей, які дозволяють  здійснювати індивідуальну роботу.

 

 

Всі члени, педагоги, вихователі цих класів

3

Семінар з елементами тренінгу «Розвиток міжособистісної взаємодії, покращення стосунків та спілкування у колективі»

     Жовтень

Просвітницька діяльність

Всі члени

4

Психолого-педагогічний консиліум “Успішна адаптація – запорука успішного навчання»:

{C}-          психологічний супровід;

{C}-          педагогічний супровід;

{C}-          соціальний супровід;

{C}-          медичний супровід.

Обговорення результатів обстеження дітей, що навчаються з діагностичною ціллю.

 

 

Листопад

Аналіз основних труднощів, що виникають при переході учнів у середню ланку.

Всі члени,

педагоги 5-ого класу, вихователі, батьки

5

Семінар-практикум «Готовність вчителя до інноваційної діяльності»

 

Грудень

Просвітницька діяльність

Всі члени педагогічного  колективу

6

Відстеження руху дітей до навчальних цілей, спостереження за формуванням навичок вільної комунікації.

 

Лютий

Своєчасне коригування освітнього процесу на ранніх етапах

Всі члени, вчителі, вихователі.

7

1. Круглий стіл: «З початкової школи в основну: проблеми наступності»:

{C}-          педагогічне обстеження;

{C}-          психологічнийсупрвіл;

{C}-          соціальне обстеження;

{C}-          медичне обстеження

 

 

 

Березень

Розробка і система мір на подолання труднощів у навчанні дітей даної категорії.

Всі члени, педагоги, вихователі 4-го, батьки.

8

1.Психолого-педагогічні особливості учнів 10-го класу.

2.Профорієнтаційна робота у 10-ому класі у системі освітнього процесу.

3.Оцінка рівня досягнень та кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР.

4.Рішення консіліуму за результатами обговорення щодо повторного (додаткового) обстеження в ІРЦ

 

 

 

 

Квітень

Проаналізувати вивчення та шляхи мотиваційної підготовки учнів до вибору професії. Прийняття рішення щодо повторного (до-даткового) обстежен-ня в ІРЦ

 

Всі члени, педагоги, вихователі 9-го класу, батьки.

9

Клуб «Щаслива родина» : «Чому вікові особливості є важливими? Як виховувати в учнів інтерес до набуття знань?»

 

Травень

Просвітницька діяльність

Всі члени та батьки

10

 Аналіз роботи за 2020-2021 н.р. Обговорення перспективного плану роботи консіліуму на 2021-2022 н.р

 

Червень

Оцінка ефективності та результативності

Всі члени

11

Оформлення документації в рамках організації роботи консіліуму.

Протягом

 року

Введення журналів протоколів.

Всі члени

 

12

Надання психолог-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом проведення консультацій

Протягом

року

Організація просвіт-ницької діяльності.

 

Всі члени

 

13

Надання психолого-медико-педагогічної допомоги учням на вимогу адміністрації, педагогів, батьків

Протягом

року

Розробка і система мір на подолання труднощів у навчанні

 

Всі члени

                                                                                                                                                                                       

        План  засідань логопедичного семінару  на  2020 -2021 навчальний рік

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

примітка

Засідання  № 1 – інформаційний майданчик

Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з тяжкими порушеннями мовлення

   1

Характеристика   освітнього   процесу  дітей  з  ТПМ

жовтень

Хлопецька І.Ю.

 

   2

Особливості  використання   комп’ютерних   технологій   в освіті

 

Горбачова Н.І.

 

   3

Значення   комп’ютерної   гри  в  освіті  дітей

 

Єрморатій Л.О.

 

   4

Рекомендації   щодо  використання   комп’ютерних  програм  і  техніка   безпеки  при   роботі   з   комп’ютером

 

Жайворонка О.Г.

 

   5

Експрес-інформація по темі

 

 

 

Засідання      №  2 -  педагогічний практикум

Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально активної особистості

   1

Стимулювання   позитивного   ставлення  до  навчання, створення  умов  для  ефективної   мотивації  на  уроках

січень

Ткаченко О.В.

 

   2

Формування  в  учнів  початкових  класів  позитивних  мотивів до  навчальної  діяльності

 

Кубишка А.І.

 

   3

Інноваційні  підходи  до  формування  стійкої  позитивної         навчальної   діяльності   як  запорука  важливого  фактора розвитку  соціально  активної  особистості

 

Русу І. І.

Пєркіна Т.В.

 

   4

Практичні  поради  щодо  формування  в  учнів  мотивації  до навчання

 

Мусатова     О. О.

 

   5

Експрес – інформація по темі

 

 

 

Засідання   №  3 – Фестіваль практичної логопедії

   1

Сенсорна  інтеграція  як  метод  корекції   порушень мовленнєвого   розвитку  дітей

березень

Мельніченко О.О.

 

   2

Нейрологопедичний  підхід  у вивчені  дизартрії  та  практичні рекомендації  при  її  корекції

 

Алейнікова    І. С.

 

   3

Система ейдетики – пам’ять без кордонів.

Ейдетика  як метод  розвитку  та  підвищення  грамотності учнів

 

Бражнікова  В. С.

 

   4

Використання  дихальних  методик  для  збереження учнівського  і  власного  здоров’я

 

Полатайко В.В.

 

   5

Експрес – інформація по темі